1 czerwca 2020 r. – ostateczny termin rozliczeń rocznych