31 grudnia 2020 r. – ważny termin dla beneficjentów subwencji PFR