Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. od dnia 1 stycznia 2021 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2800 zł. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 18,30 zł. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596)

Czytaj Więcej