Przyjęte rozwiązania zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie: – 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności...

Czytaj Więcej