Pracownicze Plany Kapitałowe zostały przyjęte przez Senat. PPK to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Są przeznaczone dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych, opłacających składki ZUS. (Ważne – ta zasada nie dotyczy samozatrudnionych). Zgodnie z ustawą o PPK...

Czytaj Więcej