Przedsiębiorca ma możliwość wybrać, czy opodatkowuje się na zasadach ogólnych czy liniowo. Dla zasad ogólnych wysokość podatku obliczana jest jako procent od dochodu (tj. przychody pomniejszone o koszty). Zastosowanie ma tu skala podatkowa: 18% przy dochodach poniżej 85 528...

Czytaj Więcej