Każdy przedsiębiorca powinien kontrolować swoje należności i zobowiązania. Niestety wiele płatności od kontrahentów realizowanych jest po terminie, niekiedy wiele miesięcy po wystawieniu faktury lub wcale. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać podatek VAT należny od danej faktury w miesiącu, w którym...

Czytaj Więcej