Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatku VAT i podatku akcyzowego, uproszczenie rozliczeń w tych podatkach, a także uporządkowanie przepisów podatkowych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość towarów sklasyfikowanych według Polskiej...

Czytaj Więcej