25 listopada 2018 r. wejdą w życie przepisy pozwalające na powołanie zarządcy sukcesyjnego. Powołany zarządca w przypadku śmierci przedsiębiorcy przejmie wszystkie obowiązki zmarłego, również kwestie pracownicze. Przepisy skierowane są do prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG). Dotychczasowe przepisy...

Czytaj Więcej