Oświadczenie o cenach energii – termin na złożenie do 30 listopada 2022 r.