Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. CRBR ma na celu przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.  Dostęp do aktualnych...

Czytaj Więcej