Wybór formy opodatkowania i sposobu opłacania podatku na nowych zasadach